Mieszkańcy kolejnych ulic będą mieli kanalizację

Na ukończeniu są już prace przy kanalizacji w osiedlu Jagiellońskie oraz w ulicy Staromiejskiej. Jak poinformował Pan Grzegorz Jop – Kierownik Robót AMAR Sp. z o.o., do wykonania pozostała jeszcze budowa kanalizacji w ulicy Jagiellończyka oraz podłączenie 27 studni zaworowych.

Jeśli tylko pogoda pozwoli, już na początku lutego ruszy budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach 1 Maja, Nadrzecznej oraz Asnyka. W dalszej kolejności inwestycja będzie realizowana w ulicach Stawskiej, Lipowej oraz Sochackiego. Planowane prace mają zakończyć się 30 kwietnia. O dokładnym terminie rozpoczęcia robót, mieszkańcy poszczególnych ulic będą informowani indywidualnie.

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH PRAC PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp.

Nazwa ulicy

Termin rozpoczęcia prac

Termin zakończenia prac

1.

ul. 1 Maja

03.02.2014 r.

do 28.02.2014 r.

2.

ul. Nadrzeczna

03.02.2014 r.

do 28.02.2014 r.

3.

ul. Asnyka

03.02.2014 r.

do 28.02.2014 r.

4.

ul. Stawska

03.03.2014 r.

do 31.03.2014 r.

5.

ul. Lipowa

03.03.2014 r.

do 31.03.2014 r.

6.

ul. Sochackiego

04.04.2014 r.

do 30.04.2014 r.