Mieszkańcy osiedla Mierzwiączka rozmawiali o kanalizacji

W miniony piątek przedstawiciele MZGK Sp. z o.o. oraz Wykonawcy- firmy AMAR spotkali się z mieszkańcami osiedla Mierzwiączka, by omówić zagadnienia dotyczące prowadzonej  inwestycji wodno-kanalizacyjnej.

Głównym tematem zebrania było przedstawienie harmonogramu najbliższych prac, które będą lub są już realizowane w poszczególnych ulicach: Ogrodowej, 1 Maja, Lipowej, Stawskiej oraz ulicy Sochackiego. Przedstawiciel Wykonawcy – Pan Wojciech Gąsiorowski zapewnił, że przed rozpoczęciem prac, pracownicy AMARU będą prowadzić indywidualne rozmowy z właścicielami posesji w celu ustalenia dogodnej lokalizacji studni zaworowych (zgodnie z dokumentacją techniczną). Z różnych względów możliwe są pewne przesunięcia na terenie działki, tak by studnie nie kolidowały z istniejącą zabudową lub drzewostanem. Zachęcał również, aby w razie trudności lub pytań zwracać się do kierownika budowy, który codziennie jest do dyspozycji.

Spotkanie informacyjne było okazją do zadawania pytań do Prezesa Pana Dariusza Wojdata a także przedstawiciela Wykonawcy – firmy AMAR. Liczne pytania mieszkańców dotyczyły głównie przebiegu kanalizacji na posesjach, sposobu naliczania opłat za ścieki oraz odtworzenia nawierzchni dróg. Ze strony Wykonawcy padła deklaracja, że w najbliższym czasie znacznej poprawie ulegnie stan ulic, a szczególnie ulica Ogrodowa, która dzięki dodatkowym środkom finansowym z budżetu miasta zyska całkiem nową nawierzchnię.

Szczególną uwagę mieszkańców zwrócono na zagadnienie właściwego użytkowania kanalizacji a więc nie wrzucania nieczystości stałych czy śmieci. Brak kultury korzystania z sieci kanalizacyjnej powoduje duże problemy oraz generuje niepotrzebne koszty związane z likwidacją awarii i naprawą zaworów.

Prezes Dariusz Wojdat przypomniał, że inwestycja jest finansowana ze środków unijnych, budżetu miasta oraz MZGK Sp. z o.o., dlatego też mieszkańcy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Podkreślił również, że osoby chętne, które dotąd nie zostały objęte projektem, mogą jeszcze przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej. W tym celu należy złożyć podanie w siedzibie spółki.

Inwestycja w osiedlu Mierzwiączka ma zakończyć się do 31 maja br.