O Projekcie

Projekt pn.:

„Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ś›cieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dę™blin”

Inwestycja współ‚finansowana przez Unią™ Europejską… ze Ś›rodków Funduszu Spójnoś›ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śšrodowisko

Lata realizacji Projektu 2012 – 2014