Zdania

Zadanie 1 – Budowa magistrali wodociągowej i sieci wodociągowej do osiedla Lotnisko.

W tym:
– wymiana istniejących rurociągów stalowych Dn 400 na PE Dn 315, L= 362 m metodą bezwykopową,
– budowa magistrali wodociągowej z rur PE Dn 250 mm, L= 4355 m metodą przewiertu sterowanego,
– wymiana wodociągu z rur żeliwnych Dn 200 mm na rurociąg z rur PE Dn 200 mm, L= 317 m metodą krakingu,
– wymiana rurociągów azbestocementowych Dn 100 na wodociąg z rur PE Dn 110 mm, L= 763 m metodą krakingu,
– budowa sieci wodociągowej z rur PE  Dn 110 mm, L= 182 m metodą przewiertu sterowanego.

Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miasta Dęblin – osiedle Jagiellońskie i Centrum – Etap II, zad. 1 (kanalizacja sanitarna w osiedlu Jagiellońskie oraz w ulicach: Wiatraczna, Przechodnia, Jagiellońska, Ogrodowa, Asnyka (odc. od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Stawskiej), Leśki, Krótka, Staromiejska).

W tym:
– budowa kolektorów podciśnieniowych z rur PE Dn 90-225 mm o łącznej długości 9023 m,
– budowa rurociągów grawitacyjnych z rur PCV Dn 160-200 mm o łącznej długości 5151 m,
– wykonanie systemu monitoringu zaworów podciśnieniowych,
– uzupełnienie wyposażenia stacji podciśnieniowej,
– wykonanie układu zdalnego przeniesienia wskazań parametrów pracy stacji podciśnieniowej.

Zadanie 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miasta Dęblin – Etap II, zad. 2(kanalizacja sanitarna w ulicach: 1-go Maja (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lipowej), Stawska (odc. od ul. 1-go Maja do ul. Jagiellońskiej), Sochackiego, Lipowa (odc. od ul. Tysiąclecia w kierunku ul. Jagiellońskiej), Asnyka (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Ogrodowej), Nadrzeczna.

W tym:
– budowa kolektorów podciśnieniowych z rur PE Dn 90-280 mm o łącznej długości 3542 m,
– budowa rurociągów grawitacyjnych z rur PCV Dn 160-200 mm o łącznej długości 1489 m,
– wykonanie systemu monitoringu zaworów podciśnieniowych.

Zadanie 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Stawy

W tym:
– budowa rurociągów grawitacyjnych z rur PEHD Dn 250-300 mm o łącznej długości 45 m,
– budowa rurociągu tłocznego z rur PE Dn 160-180 mm o łącznej długości 3881 m,
– budowa pompowni ścieków Q = 14,83 dm3/s wraz z przyłączem elektroenergetycznym.

Zadanie 5 – Budowa magistrali wodociągowej do osiedla Stawy

W tym:
– budowa rurociągów z rur PE Dn 160-250 mm o łącznej długości 4300 m.