O Spółce

1 Stycznia 1967 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dęblinie powołało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Początkowo instytucja zatrudniała 29 pracowników, a w jej skład wchodziły następujące zakłady: Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Pogrzebowy, Targowisko Miejskie, Zakład Zieleni Miejskiej, Łaźnia Miejska a także od 1968 r. Zakład Wodno-Kanalizacyjny.

Na początku 1970 r. zostaje uruchomiona studnia głębinowa nr 1, zaopatrująca w wodę os. Wiślana. Tego samego roku liczba pracowników wzrasta do 53 osób. Rok później do MPGK dołącza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej a zakład przekształca się w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W 1982 r. powstaje projekt oczyszczalni ścieków w Dęblinie, której przepustowość miała wynosić 13 482 m3/dobę. Cztery lata później powstaje pierwszy plan ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Jagiellońskiej zakładający budowę 6 studni głębinowych o łącznej wydajności 650m3/h.

W 1993 r. następuje uruchomienie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dęblinie. W 1997 r. na wniosek burmistrza powstaje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie, w którego skład wchodzą Dział Wodociągów i Kanalizacji, Dział Usług Komunalnych oraz Dział Gospodarki Mieszkaniowej. W 2001 r. Rada Miasta w Dęblinie podejmuje uchwałę w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego i powstaje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dęblinie.

Na początku lat dwutysięcznych przeprowadzono m.in. modernizację oczyszczalni, budynku dyspozytorskiego, przejęto od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej sieć kanalizacyjną wraz z przyłączeniami w osiedlu Lotnisko, sieć wodociągową i kanalizacyjną w osiedlu 15 P.P. „Wilków”, podłączono do oczyszczalni ścieków kanalizację z terenu Gminy Stężyca. Wprowadzono również nowe systemy organizacyjne ułatwiające zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zagospodarowano tereny wokół oczyszczalni.

W 2003 roku Spółka została laureatem konkursu organizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju – „Firma Roku Lubelszczyzny”. Zakłady wyposażono w specjalistyczny sprzęt umożliwiający szybkie usuwanie awarii oraz prowadzenie robót remontowo-budowlanych. Przeprowadzone reformy zwiększyły przychody oraz liczbę zatrudnionych do ok. 90 osób.

1352722905

Budynek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie