Podpisano umowę na kanalizację i wodociąg w Stawach

Firma AMAR Sp. z o.o. z Lublina będzie wykonawcą zaplanowanej na ten rok inwestycji wodno-kanalizacyjnej w osiedlu Stawy w Dęblinie. Umowę w tej sprawie zawarli dziś w dęblińskim ratuszu: Prezes MZGK Sp. z o. o. Dariusz Wojdat oraz  Prezes AMAR-u Andrzej Sagan. Uroczystość podpisania umowy przebiegała w obecności Wiceburmistrz Dęblina Grażyny Maziarek oraz Kierownika Jednostki Realizującej Projekt – Marka Basaja.

To właśnie firma z Lublina, znana z realizacji poprzednich etapów inwestycji kanalizacyjnej, pod koniec kwietnia wygrała przetarg, składając najkorzystniejszą ofertę. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej do osiedla Stawy jest częścią realizowanego od 2012 roku projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” współfinansowanego ze środków funduszu Spójności Unii Europejskiej, budżetu Miasta Dęblin oraz MZGK.

Całkowity koszt inwestycji w Stawach wyniesie 2 083 850 zł brutto i zgodnie z umową ma zakończyć się do 30 listopada br.

Galeria

aktualizacja dnia 13 maja 2014 r.