Podpisanie umowy na kanalizację i wodociąg w Stawach