Podpisanie umowy na wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej.