Przetarg na Budowę kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ogłasza przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej do osiedla Stawy w Dęblinie w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Przetarg

Termin składania ofert: 28.03.2014, godz. 10.00