Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY

18 uczniów z 4 dęblińskich szkół zostało laureatami konkursu plastycznego „Bądź EKO – przyłącz się do kanalizacji”. Wręczenie nagród oraz wystawa prac odbyły się dziś w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie.

Konkurs plastyczny zorganizowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. skierowany został do uczniów klas I-VI dęblińskich szkół podstawowych. Jego celem było kształtowanie świadomości ekologicznej w zakresie procesu obiegu i oczyszczania wody w mieście. Miał również zwrócić uwagę na pozytywne zmiany w otoczeniu oraz środowisku przyrodniczym, jakie przynosi realizowana obecnie inwestycja wodno-kanalizacyjna.

Na konkurs plastyczny wpłynęło 40 prac, spośród których komisja konkursowa wyłoniła 18 zwycięskich, po 3 w każdej grupie wiekowej. Laureaci konkursu otrzymali gratulacje a także nagrody rzeczowe od Wiceburmistrz Grażyny Maziarek, Prezesa MZGK Sp. z o.o. Dariusza Wojdata  oraz Kierownika Jednostki Realizującej Projekt – Marka Basaja.

Miłą niespodzianką była zorganizowana specjalnie dla laureatów konkursu wycieczka ekologiczna po obiekcie oczyszczalni ścieków w Dęblinie.

 

Zwycięzcy konkursu plastycznego:

Klasy I

 1. Aleksandra Wnuk – kl. I a, SP Nr 5 w Dęblinie
 2. Jakub Rybak – kl. I a, SP Nr 5 w Dęblinie
 3. Dawid Surynt – kl. I b, SP Nr 5 w Dęblinie

Klasy II

 1. Łucja Konopka – kl. II, SP Nr 6 w Dęblinie
 2. Jan Warowny – kl. II, SP Nr 6 w Dęblinie
 3. Oliwia Kunaszyk – kl. II, SP Nr 6 w Dęblinie

Klasy III

 1. Julia Kusiak – kl. III a, SP Nr 5 w Dęblinie
 2. Malwina Kucharska – kl. III a, SP Nr 5 w Dęblinie
 3. Oliwia Jopek – kl. III a, SP Nr 5 w Dęblinie

Klasy IV

 1. Michał Kozera – kl. IV, SP Nr 6 w Dęblinie
 2. Justyna Miciul – kl. IV, SP Nr 5 w Dęblinie
 3. Natalia Krzywiec – kl. IV, SP Nr 5 w Dęblinie

Klasy V

 1. Paweł Gruza – kl. V SOSW w Dęblinie
 2. Ewa Krzemińska – kl. V SOSW w Dęblinie
 3. Patrycja Balcerek – kl. V a, SP Nr 5 w Dęblinie

Klasy VI

 1. Patryk Majewski – kl. VI, ZS Nr 4 w Dęblinie
 2. Paulina Lepak – kl. VI, SP Nr 5 w Dęblinie
 3. Aleksandra Sztobryn – kl. VI b, ZS Nr 4 w Dęblinie

 

Galeria