Uroczyste otwarcie magistrali wodociągowej do osiedla „Lotnisko”

Uroczyste otwarcie magistrali wodociągowej do osiedla „Lotnisko”

Dziś oficjalnie zakończono pierwszy etap inwestycji: budowa magistrali i sieci wodociągowej do osiedla „Lotnisko” w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenie w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”, realizowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wspólnie z Miastem Dęblin.

Uroczystego odkręcenia kurka z wodą dokonali wspólnie: Burmistrz Miasta Dęblin Stanisław Włodarczyk, Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Dariusz Wojdat, Przewodniczący Rady Miasta Dęblin – Henryk Wiejak oraz Zastępca Burmistrza – Grażyna Maziarek.

Jest to ważna i długo oczekiwana chwila dla mieszkańców osiedla „Lotnisko”, którzy  do tej pory korzystali z wojskowego ujęcia wody. Od dziś woda popłynie nowoczesną magistralą wodociągową z miejskiego ujęcia „Jagiellońska”. Mieszkańcy wreszcie będą mogli cieszyć się wodą pitną, która spełnia najwyższe parametry jakościowe.

W ramach zrealizowanego etapu Projektu wybudowano 4 355 m magistrali wodociągowej oraz 182 m sieci wodociągowej. Łącznie wymieniono 1 442 m rurociągów, w tym 763 m rurociągów azbestocementowych.

Do całkowitego zakończenia inwestycji pozostało jeszcze odbudowanie nawierzchni dróg, które Wykonawca zobowiązał się wykonać do końca września br.