Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem: „Bądź EKO – przyłącz się do kanalizacji !”.Celem konkursu jest budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz propagowanie wiedzy na temat efektów ekologicznych odprowadzania i oczyszczania ścieków. Chcemy również skierować uwagę uczniów na zachodzące pozytywne zmiany w otoczeniu i środowisku przyrodniczym związane z wdrażanym projektem wodno-kanalizacyjnym.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w regulaminie (poniżej). Termin składania prac upływa 10 marca 2014 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody !


Regulamin

Karta zgłoszeniowa